SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY

Co si představit pod pojmem sociálně patologické jevy a kde hledat pomoc naleznete v informacích a pod odkazy níže. Pokud Vás trápí nějaký problém, se kterým byste se rádi svěřili a řešili ho, neváhejte se obrátit i na nás. Jsme tu pro Vás, pomůžeme Vám sehnat odbornou pomoc. :-)

Obecné informace:

Jako sociálně patologické jevy je označováno chování a jednání, které je nějakým způsobem pro společnost nežádoucí (např. porušováním sociálních, morálních nebo právních norem společnosti a etických hodnot).

Obecně vede k poškozování zdraví jedince, prostředí, ve kterém žije a pracuje, a ve svém důsledku pak k individuálním, skupinovým či celospolečenským poruchám a deformacím.

Nízkoprahové kluby (ve zkratce NZDM) jsou určeny dětem a mládeži, které tráví svůj volný čas touláním na ulici, v partě či jinak neorganizovaně.

Navštěvovat jej mohou všichni - od jedničkářů z gymnázia přes skejťáky, vyznavače alternativního způsobu života až po "průšviháře" ze zvláštní školy.

Jsou v podstatě volnočasovou alternativou k různým zájmovým útvarům kroužkům a jiným organizovaným aktivitám, navíc ale poskytují poradenství a sociální servis a snaží se předcházet sociálně patologickým jevům ve společnosti.

Přístup do nízkoprahových klubů není omezen financemi, zájmem ani časem příchodu či odchodu, návštěvníci mají svobodu volby, a to jak při pohybu v prostoru klubu, tak v chování i ve volbě vykonávaných činností.

Nízkoprahové kluby mladým nabízejí mnoho programů a vybavení:

  • poslech muziky (každý si může donést svoji) a promítání filmů na přání
  • stolní fotbal, stolní tenis, kulečník, air hockey, lezeckou stěnu či půjčovnu sportovního vybavení na ven
  • zkušebnu s hudebními nástroji pro mladé začínající kapely
  • výtvarnou dílnu s hrnčířským kruhem
  • a jiné - vše záleží na vybavení a možnostech klubu

Zásadní význam klubů je však v jejich poradenské a preventivní činnosti - umožňují dětem a mládeži si popovídat, nebo se svěřit se svými problémy, které mohou za pomoci pracovníků vyřešit.

V každém klubu rovněž platí přesná pravidla, která mimo jiné zakazují užívání alkoholických nápojů, drog, násilí či šikanu.

Další informace a především seznam klubů ve vašem okolí najdete na stránkách
České asociace sdružující nízkoprahové sociální služby
www.streetwork.cz