SVČ DÉČKO

Zřizovatelem ICM Náchod je Středisko volného času Déčko, které nabízí aktivní využití volného času od mateřského a rodinného centra přes otevřený klub mládeže, až po akce pro dospělé či seniory. Vedle klasických kroužků, akcí a táborů jsou zde pořádány spontánní aktivity, výukové programy pro školy navazující na průřezová témata školních vzdělávacích programů, adaptační programy v rámci prevence sociálně patologických jevů apod.

Adresa: SVČ Déčko, Zámecká 243, Náchod 547 01