DOMŮ

WebPlus Athletic | Serif Templates © All Rights Reserved

Privacy Policy | Terms and Conditions | Cookie Policy | Contact Us

DOMŮ

Informační centrum pro mládež Náchod

Volnočasový klub Hnízdo

Zřizovatelem Informačního centra pro mládež Náchod je Středisko volného času Déčko, které nabízí aktivní využití volného času od mateřského a rodinného centra přes otevřený klub mládeže, až po akce pro dospělé či seniory. Vedle klasických kroužků, akcí a táborů jsou zde pořádány spontánní aktivity, výukové programy pro školy navazující na průřezová témata školních vzdělávacích programů, adaptační programy v rámci prevence sociálně patologických jevů apod.


Pro více informací: http://www.deckonachod.cz/

SVČ DÉČKO NÁCHOD