DOMŮ

WebPlus Athletic | Serif Templates © All Rights Reserved

Privacy Policy | Terms and Conditions | Cookie Policy | Contact Us

DOMŮ

Informační centrum pro mládež Náchod

Volnočasový klub Hnízdo


Služby pro veřejnost


 Zdarma:

Poskytování informací z oblastí : Vzdělávání,  Práce, Cestování, Volný čas, Mládež a EU, Občan a společnost, Sociálně patologické jevy

Využití PC pro studijní účely

Wi-fi

Deskové hry k zapůjčení

Xbox

Stolní fotbálek

Laserová střelnice

Bezplatná knihovnička

Zpoplatněné služby (dle platného ceníku):

Tisk, kopírování

Využití PC pro nestudijní účely (chat a hraní her, poslouchání hudby z youtube,...)

Pronájem prostor pro soukromé účely


Naše aktivity:

Pořádání vzdělávacích a volnočasových akcí v prostorách ICM (prezentace, soutěže, besedy, promítání, školení, ...)


Propagace vzdělávacích, kulturních a sportovních aktivit v rámci regionu určených pro mládež nebo mládeží pořádaných


Síťování pracovníků, organizací/institucí pracujících s dětmi a mládeží


Prezentace ICM na regionálních a mezinárodních akcích


SLUŽBY


PRO VEŘEJNOST PRO ŠKOLY