DOMŮ

WebPlus Athletic | Serif Templates © All Rights Reserved

Privacy Policy | Terms and Conditions | Cookie Policy | Contact Us

DOMŮ

Informační centrum pro mládež Náchod

Volnočasový klub Hnízdo

Mládež a EU


Sekce Mládež a EU je zaměřená především na informace o Evropské unii, určené nejen pro mladé lidi. V aktualitách přinášíme odkazy na projekty, skrze které je možné poznávat země EU. Vycestovat za prací nebo zajímavým projektem a zvyšovat tak možnost využití otevřeného evropského prostoru.


Zajímavé odkazy na organizace zabývající se touto oblastí naleznete zde:

 

DZS – www.dzs.cz -  web Domů zahraniční spolupráce,  který má na starosti řadu mezinárodních programů a realizuje aktivity vztahující se k oblasti podpory vzdělávání.


Erasmus+ - www.naerasmusplus.cz – web s veškerými informacemi o programu Erasmus+

Eures – www.eures.cz – portál pracovních nabídek v EU


Eurodesk – www.eurodesk.cz nebo www.eurodesk.eu – informace a nabídky vzdělání, práce, praxe, evropských projektů v Evropě


Europass – www.europass.cz – web s možností vytvořit si soubor dokladů o vzdělání, osobních kompetencích, jazykových dovednostech, odborné kvalifikaci a pracovních zkušenostech


Evropské centrum mládeže Břeclav – www.eycb.eu  - nabídky evropským projektů


Evropský portál pro mládež - https://europa.eu/youth/CZ_cs - portál s informacemi  a příležitostmi pro mladé lidi z celé Evropy


Mladiinfo.cz – www.mladiinfo.cz – infoportál mladých pro mladé


NICM – www.nicm.cz - web Národního informačního centra se zajímavými informacemi a aktualitami


MLÁDEŽ A EU