DOMŮ

WebPlus Athletic | Serif Templates © All Rights Reserved

Privacy Policy | Terms and Conditions | Cookie Policy | Contact Us

DOMŮ

Informační centrum pro mládež Náchod

Volnočasový klub Hnízdo

Poradenské služby ve vzdělávání na Náchodsku →


Pokud byste se chtěli ohledně studia poradit s dalšími odborníky na Náchodsku, můžete využít níže uvedených kontaktů.Kontakt:

Web: https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/hkk/informace_z_useku_up/ips

E-mail: Zuzana.Robova@na.mpsv.cz

Tel.: 950 138 322

Adresa: Kladská 1092, 54701 Náchod

IPS poskytuje bezplatné služby:

žákům základních škol a jejich rodičům v otázkách volby vhodné vzdělávací cesty (střední školy),

studentům středních škol v oblasti změny oboru, školy, přípravy na volbu VŠ a vstup na trh práce,

široké veřejnosti v otázkách orientace na trhu práce při ztrátě zaměstnání, změně oboru, profese a rozhodování v otázkách zvyšování a změn kvalifikace,

uchazečům a zájemcům o zaměstnání v případě řešení situace změnou oboru, profese, zvyšováním a rozšiřováním kvalifikace a též v oblasti sebepoznání, prezentace svých schopností a dovedností spojených s vyhledáváním příležitostí na trhu práce.

 

Kontakt:

Web: www.pppnachod.cz

E-mail: ppp.nachod@seznam.cz

Tel.: 491 426 036, 777 841 563

Adresa: Smiřických 1237, 5701 Náchod

Služby: profesní poradenství při volbě budoucí profese či dalšího studia 


posouzení školní zralosti
poradenství pro rodiče hůře zvladatelných dětí (hyperaktivita, vzdorovitost apod.)
stimulační a motivační programy pro děti s odloženou školní docházkou
poradenství a diagnostika pro děti s výukovými a méně závažnými výchovnými problémy, pro děti s poruchami koncentrace pozornosti, s úzkostnými a neurotickými projevy
poradenství pro nadané děti 
reedukační péče pro děti s poruchami učení 
skupinové programy zaměřené na posilování komunikativních dovedností a schopnosti sebepoznávání 
pomoc v krizových životních situacích
rodinná terapie 
individuální terapeutická péče 
individuální i skupinová prevence v oblasti rizikového chování 
mapování sociálního klimatu ve třídách a preventivní programy pro třídní kolektivy 
spolupráce při zajišťování integrační péče pro žáky se zdravotním postiženímKontakt:

Web: www.aspektzs.cz

E-mail: lucie.sedlackova@aspektos.cz

Tel.: +420 774 976 993

Adresa: Hrašeho 15, 54701 Náchod

Služby: konzultace při řešení profesní dráhyKontakt:

Web: www.ddu-hk.cz/strediska/kompas-v-nachode

E-mail: svp.kompas@worldonline.cz

Tel.: 491 424 390

Adresa: Smiřických 1237, 54701 Náchod

Služby:

individuální terapie a konzultace
skupinová terapie
práce s rodinou
arteterapie
krizová intervence
videotrénink interakcí
práce s problémovými třídními kolektivy
příležitostné zážitkové a zátěžové aktivityKontakt:

Web: Není

E-mail: spc.nachod@worldonline.cz

Tel.: 491 420 946, 777 005 792

Adresa: Smiřických 1237, 54701 Náchod

Služby:

Odborné poradenství v oblasti dětí se zdravotním postižením

Kontakt:

Web: http://www.dokoran.eu

E-mail: archa@dokoran.eu

Tel.: 491 422 386, 774 929 182

Adresa: Komenského 577, 54701 Náchod

Služby:

volnočasové aktivity (lezecká stěna, stolní fotbálek, výtvarná dílna, sportovní vybavení, filmový klub, stolní tenis,...) sociální služby - informační servis, poradenství, doprovod, doučování... preventivní programy pro základní školy


PORADENSKÉ SLUŽBY

STŘEDNÍ ŠKOLYAKTUALITYVYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLYPOMATURITNÍ STUDIUM A JAZYKOVÉ KURZY